REVIZE ROZVADĚČŮ

 

Revize  rozvaděčů "výchozí" se provádí převážně u nové elektroinstalace. Potřebovat ji budete zejména ke kolaudaci objektu, vyřízení nového odběrného místa, při jednání s ČEZ, PRE, EON atd. "pravidelná" se provádí z důvodu bezpečnosti a nařizení zákona dle normy ČSN 33 1500 a dalších, kde jsou stanoveny lhůty pro provedení pravidelné revize  V rámci pravidelné revize zjišťujeme aktuální stav elektroinstalací a případné drobné vady ihned odstraníme. Touto revizí zjistíme celkový stav elektroinstalace a schopnost jejího bezproblémového a bezpečného provozu.

       REVIZE EL. SPOTŘEBIČŮ

 

Jedná se o revize elektrických spotřebičů se šňůrovými přívody, jako bílá technika, chladničky, mikrovlnky a ostatní bílá technika, dále pak výpočetní techniky a ostatní elektrické spotřebiče se šňůrovými přívody včetně prodlužovacích přívodů apod. O provedené revizi je vyhotoven protokol o provedené revizi, do kterého jsou zapsány požadované hodnoty, zejména izolační stav, a odpor ochranného vodiče. Pokud nejde izolační stav změřit přímou metodou, jsou k dispozici metody nepřímého měření.

      REVIZE ELEKTROINSTALACÍ
 
Je zjištěn stav elektroinstalace vizuální prohlídkou spojenou s fyzickou kontrolou upevnění přístrojů. Provede se kontrola pojistek v HDS či kabelové skříni. Po odkrytování rozvodnice (rozvaděče) je zkontrolován stav utažení vodičů, svorek a případně jiných spojů. Je srovnán stav skutečného provedení a dokumentace náležící k elektroinstalaci. Je překontrolováno dodržení vzdáleností instalovaného zařízení v příslušných zónách. Dále se kontroluje dodržení předepsaného krytí přístrojů podle prostředí, ve kterém jsou umístěny a vhodnost instalace zařízení na hořlavé podklady jsou-li přítomny.
       REVIZNÍ ZPRÁVA

Z podstaty věci vyplývá, že normy uvedené revizním technikem v záhlaví jeho revizní zprávy se pro něho stávají závaznými a měly by se do tohoto dokumentu úplně promítnout. Každá revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500.

V revizní zprávě může být uveden termín další pravidelné revize dle platných tabulek ČSN 33 1500, v případě zjištění stavu zařízení a instalace, který vyžaduje kratší periodu kontrol, je nutno na tuto skutečnost upozornit provozovatele.

                       LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ

        REVIZE EL. NÁŘADÍ

Jedná se o drobné ruční nářadí s připojením na elektrickou síť jako jsou vrtačky a ostatní ruční nářadí, držená při práci v ruce. Podle toho, jak je nářadí používáno jsou tyto kontroly a revize časově a druhově rozděleny.  Součástí provádění revize elektrických zařízení a elektrospotřebičů je možnost rovnou provést inventarizaci Vašeho majetku elektrického nářadí.

       REVIZE HROMOSVODŮ

Revize hromosvodů jsou prováděny v současné době podle dvou norem, stávající hromosvody, které jsou zhotoveny podle již neplatné normy ČSN 34 1390 a nově zřizované hromosvody již podle nového souboru norem ČSN EN 620305 1-4. Důležité je, že podle výše uvedené normy, musí být na každý revidovaný hromosvod zpracována dokumentace. Dokumentace není v mnoha případech zpracována nebo jen velmi povrchně a v zásadě podle staré normy ČSN 34 1390.

      REVIZE ELEKTROROZVODŮ

Jedná se o elektrické instalace pevného rozvodu. Elektrické instalace jsou složeny z jednotlivých okruhů, kabelů, které napájí jednotlivá elektrická zařízení nebo skupiny zařízení. Rozvody kabelů jsou uloženy různě, pod omítkou, v kabelových kanálech, v kabelových lištách, trubkách apod. Součástí rozvodů jsou elektrické rozvaděče, ze kterých kabely vychází do jednotlivých míst napájení.

       REVIZE OBJEKTŮ

Na místě revize je zjištěn stav elektroinstalace vizuální prohlídkou spojenou s fyzickou kontrolou upevnění přístrojů. Provede se kontrola pojistek v HDS či kabelové skříni. Po odkrytování rozvodnice (rozvaděče) je zkontrolován stav utažení vodičů, svorek a případně jiných spojů. Je srovnán stav skutečného provedení a dokumentace náležící k elektroinstalaci.

      REVIZE EL. STROJŮ

Jedná se o kontroly elektrických strojů a zařízení, které jsou instalovány ve výrobních závodech, jsou součástí výrobních linek apod. Jsou prováděny 1 x za 12 měsíců. Jsou prováděny podle normy ČSN EN 60204-1 ed.2.

© 2016​ Proudly created dosty.eu

Doporučujeme:

Odkazy:

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now